Pálení klestí

Připomínáme povinnost předem oznámit spalování klestí příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nejjednodušší je provést hlášení elektronicky přes formulář HZS Kraje Vysočina:

paleni.izscr.cz/paleni