Sbor dobrovolných hasičů byl v Pohledu založen v roce 1880.

 

Nová hasičská zbrojnice vznikla přestavbou nevyužité a zchátralé budovy bývalé sušky obilí v centru obce Pohled. Stavební práce začaly na jaře roku 2007, kolaudace proběhla na konci roku 2009. Stavba byla financována zejména z prostředků Obce Pohled, Kraje Vysočina a společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Svépomocí členy sboru a některými ochotnými pohledskými občany bylo zdarma odpracováno 4500 brigádnických hodin. Budovu tvoří dvě podlaží, přičemž přízemí slouží jako garáž a sklad zásahové a soutěžní techniky, součástí garáže je i šatna a zázemí pro výjezdové družstvo. V patře je umístěna klubovna s kuchyňkou a sociálním zařízením. Klubovna je využívána nejen členy sboru, ale slouží i ostatním spolkům v obci. Na venkovním prostranství je umístěna dřevěná socha sv. Floriána.

 

Na začátku roku 2015 má sbor 80 členů, z toho 54 dospělých a 26 dětí.

 

Soutěžní družstva našeho sboru se zúčastňují soutěží v rámci celého okresu, velmi úspěšné je družstvo dětí, které v letech 2012, 2013 a 2014 vyhrálo dětskou ligu – Havlíčkobrodské turné mladých hasičů v požárním útoku a v roce 2014 postoupilo do krajského kola hry Plamen. Výjezdové družstvo (kategorie JPO V) pomáhá obci při povodních a jiných nenadálých situacích. Společně s jinými spolky pořádáme akce pro děti, účastníme se akce Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava a pomáháme při brigádách pořádaných obcí.