Výbor SDH Pohled

Od roku 2015 působí výbor ve složení:
 

Jiří Farka - starosta

Jakub Vašíček- velitel

Milan Hejkal - strojník

Petra Hospodková - hospodářka

Aneta Kudlová - jednatel

Jiří Tecl - referent mládeže

Ludmila Jůzlová - brigádnický referent a referentka žen

 

 

V letech 2010 - 2015 působil ve složení:

 

Jiří Farka - starosta

Milan Novotný - zástupce starosty

Milan Pátek - velitel

Aleš Hospodka - zástupce velitele

Milan Hejkal - strojník

Petra Hospodková - hospodářka

Aneta Farková - jednatel

Jiří Tecl - referent mládeže

Jiří Ondráček - brigádnický referent