Sbor dobrovolných hasičů Pohled obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 v Programu MŮJ KLUB. Jedná se o podporu organizace sportu ve sportovních klubech a zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Částka ve výši 76 000 Kč byla použita na nákup sportovního vybavení a výstroje, uhrazení startovného na soutěžích a dopravy na soutěže.

 

Sbor dobrovolných hasičů Pohled obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 v Programu VIII. Jedná se o podporu organizace sportu ve sportovních klubech a zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Částka ve výši 62 000 Kč byla použita na nákup sportovního vybavení, uhrazení startovného na soutěžích, dopravy na soutěže a na částečné pokrytí nákladů na sportovním soustředění.

Podporují nás

       Obec Pohled                       MŠMT - odbor sportu                         Kraj Vysočina - Fond Vysočiny               

                                                                         

 

Českomoravský štěrk, a.s.                        Dvořák - svahové sekačky, s.r.o.                                Osiva a.s.

                      

 

 

         Zámek Pohled                            Autodoprava L+M                            Stavebniny Hladík s.r.o.