Pálení klestí

Připomínáme povinnost předem oznámit spalování klestí příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

Nejjednodušší je provést hlášení elektronicky přes formulář HZS Kraje Vysočina:

 

palenihzsvyk.webrex.cz/