VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

09.01.2015 19:00

V pátek 9.ledna 2015 jsme uspořádali výroční valnou hromadu. Zúčastnilo se 31 dospělých členů a 7 hostů. Po vyslechnutí zpráv o činnosti sboru, činnosti dětí a činnosti soutěžních družstev, pokladní zprávy a zprávy revizní komise se představil nově zvolený výbor. Následovala volná zábava, která pokračovala až do časných ranních hodin.