DUBNOVÉ BRIGÁDY

30.04.2015 00:00

Duben byl náročný jak pracovně, tak sportovně. V rámci akce Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava jsme sbírali odpadky v centru obce, kolem silnic od křižovatky u kravína až k Dlouhé Vsi a kolem Sázavy. Členové ze Simtan potom podél silnice ze Simtan do Stříbrných Hor. Sběru kamení jsme letos věnovali jedno sobotní dopoledne a jedno odpoledne strávilo několik členů při demolici a čištění cihel ze hřbitovní zdi. V té době už také naplno probíhaly tréninky dětských družstev a družstva mužů.