ČISTÁ VYSOČINA

10.05.2013 00:00

 

Letos jsme se opět zapojili do akce Čistá Vysočina a od odpadků jsme vyčistili centrum obce s přilehlými menšími komunikacemi (ve spolupráci se SRPD), dospělí členové škarpy u silnice od kravína k hranici s katastrem Dlouhé Vsi. Členové ze Simtan sbírali odpadky podél silnice ze Simtan do Stříbrných Hor.